Demokratisk Erhvervsnetværk

Demokratisk Erhvervsnetværk og Demokrati i praksis

Demokratiske investeringer

Demokratiske forankrede investeringer tager udgangspunkt i medlemmernes interesser og afhænger derfor af medlemmernes livsvilkår i samspil med samfundets udvikling og løbende forandringer.

For at opnå de for medlemmerne mest optimale beslutninger om hvordan deres fælles formue investeres skal de afspejle brede behov for medlemmerne. Resultater der skaber værdi for medlemmerne kan således afspejle økonomiske, sociale, grønne og almene hensyn.

Igennem en øget demokratisk dialog i de finansielle institutioner vil vi som medlemmer i pensionskasser, forsikringsselskaber, energivirksomheder og banker gå forrest for at opnå investeringer der tilgodeser flere af medlemmernes interesser end kun økonomiske afkast.

Demokratisk interesse i grønne investeringer

Når skybrud oftere og oftere rammer Danmark oversvømmes vores kældre med vand og forsikringspræmien stiger. Mens sandsække er det bedste værn mod skybrud på den korte bane er ansvarlighed og fælles handling er det bedste værn på langt sigt. At fortsat investere i kul og olie skaber kun flere skybrud og uforudsigeligt vejr i fremtiden. Vi mener derfor det er i medlemmernes interesse at vi sammen investerer vores forsikringspenge så de både giver os et godt afkast samtidig med de også prioriterer vedvarende energi og grøn omstilling.

Demokratisk interesse i sociale og almene investeringer

Når vores børn drager til byen for at studere oplever flere og flere hvor svært det kan være at finde en betalelig bolig. Det giver den unge en dårlig start på studiet og kan i værste fald betyde af vedkommende giver op og dropper uddannelsen. Vi kan som pensionskassemedlemmer ikke fra den ene dag til den anden sikre vores børn en betalelig bolig, men vi kan arbejde for at øge pensionskassens investeringer i alment studieboligbyggeri og derved give vores unge en bedre start på tilværelsen i byen. At bygge almene boliger kan både komme vores fremtidige pensionsopsparing til gode mens den hjælper vores børn godt i vej.

Demokratisk interesse i investeringer i gode arbejdspladser på ordentlige vilkår

Vi tror på at værdiskabelse for det enkelte pensionskassemedlem kan være mere end blot et godt afkast når vi engang gå på pension. At have et godt arbejde på ordentlige vilkår er også værdi for den enkelte.  Derfor bør vi investere vores fælles pensionskassepenge i virksomheder der skaber arbejdspladser i Danmark på ordentlige vilkår. Den slags investeringer giver nemlig både et godt afkast og et godt job til vores arbejdsløse nabo.

Demokratisk Erhvervsnetværk

OM DEN

Vi arbejder for at styrke de demokratiske strukturer i medlemsbaserede virksomheder og erhvervsorganisationer.

KONTAKT & INFO

Møntmestervej 31
2400 København N
Telefon: +45 2642 2506
Mail: mail@demokratisk.dk
CVR: 37165395