Demokratisk Erhvervsnetværk

Demokratisk Erhvervsnetværk og Demokrati

Demokrati er demokratisk praksis

Demokratisk Erhvervsnetværk udspringer af Danmarks demokratiske kulturarv. En kulturarv, som viser, at demokrati ikke er et spørgsmål om formalitet og struktur, men et spørgsmål demokratisk praksis.

Danmarks demokratiske kulturarv – finder man udtrykt hos Hal Koch

Formelle strukturer er bestemmende for magtforhold. Medlemmer og deltagere udøver magt og vælger deres repræsentanter, repræsentanterne udøver magt via deres stemmeafgivelse.

Demokrati er den praksis, som deltagerne sammen udfolder, den proces vi sammen går i gennem for at træffe en beslutning og foretage en handling. Den demokratiske proces er ikke kendetegnet ved, at vi har talt stemmer og konstateret, hvem der er stærkest. Den demokratiske proces er kendetegnet ved, at vi gennem dialog og åbenhed, har lyttet til hinanden. En beslutning er demokratisk, når der med respekt for magtforholdene er gennemført en dialog blandt alle deltagerne, med henblik på sammen at formulere den beslutning, der er bedst for fællesskabet – alle i fællesskabet. En demokratisk beslutning er således blevet til ved, at dem med magten gennem dialog med resten har insisteret på, at alle deltagerne sammen skal finde den løsning, som er bedst for alle, den, hvor mindretallets analyser, bekymringer og ideer imødekommes mest muligt, uden at dette sætter flertallets analyse, bekymringer og ideer over styr.

Danmarks demokratiske praksis – finder man udtrykt hos Jakob Andersen

Demokrati handler ikke om dårlige kompromisser. Det handler om, at de ansvarlige deltagere træder sammen med hver deres analyser, bekymringer og ideer for sammen at forme den bedst mulige løsning, den bedst mulige beslutning.

Når alle deltagere bidrager til skabelsen af den bedste beslutning og den stærkeste handling, så er beslutningerne og handlingerne demokratiske. Demokrati er afhængig af, at deltagerne er gode demokrater. Hvis deltagerne ikke er demokrater, så er der kun formelle magtstrukturer tilbage. Gode demokratier er kendetegnet ved, at de hver især bruger deres (1) Initiativ, (2) Vurderingsevne og deres (3) beslutningsevne, til at handle med (4) tolerance, (5) medansvarlighed og (6) samarbejdsvilje, for at skabe de bedst mulige beslutninger og handlinger for fællesskabet.

Demokrati er grundlaget for Demokratisk Erhvervsnetværk

Arbejdet i Demokratisk Erhvervsnetværk handler om, at sikre den bedst mulige varetagelse af medlemmernes interesser. Den bedste varetagelse af disse interesser kan ikke defineres abstrakt, de kan ikke objektiveres. Varetagelsen af medlemmernes interesser er afhængig af de løbende forandringer, samfundets udvikling og medlemmernes livsvilkår og kultur.

Demokratiet sikrer en løbende, dynamisk varetagelse af medlemmernes interesser og behov. De bedste beslutninger og den stærkeste varetagelse af medlemmernes interesser kan kun opnås gennem sand demokratisk praksis.

Med udgangspunkt i denne demokratiske kulturarv, arbejder Demokratisk Erhvervsnetværk målrettet for medlemmernes interesser.

Demokratisk Erhvervsnetværk

OM DEN

Vi arbejder for at styrke de demokratiske strukturer i medlemsbaserede virksomheder og erhvervsorganisationer.

KONTAKT & INFO

Møntmestervej 31
2400 København N
Telefon: +45 2642 2506
Mail: mail@demokratisk.dk
CVR: 37165395