Hvad vil vi

Det danske samfund er bygget på fællesskab og demokrati. Sammenslutninger af mindre organisationer eller personer, for at sikre fælles behov, har kendetegnet Danmarks erhvervsudvikling igennem mere end et århundrede. Landbruget oprettede andelsmejerier og gårdlaug. Danskere med få besiddelser skabte demokratiske sparekasser, kreditinstitutioner og forsikringsselskaber. Selv elselskaber og vandforsyning  startede ud som fælleseje.

I dag udgør formuerne i pensionskasserne omkring en tredjedel af alle de værdier, der handles på de danske børser.  Hvis man hertil tillægger værdierne i de medlemsejede finansielle institutioner bliver det til ekstremt store  summer. Størstedelen af Danmarks finansielle muskler kunne styres langt mere demokratisk og rationelt, hvis blot vi tog teten op.

De færreste steder er der offentlige diskussioner af, hvordan og med hvilke formål vi forvalter de formuer, generation efter generation har efterladt os. De færreste steder stilles repræsentanter, der forvalter disse formuer til ansvar ved demokratiske samlinger eller kampvalg. De færreste steder bruges overskud fra formuen på almennyttig virksomhed og størstedelen af investeringer foretages alene ud fra højeste profit og ikke ud fra mål for at styrke samfund og miljø.

I dag er det eneste, der står i vejen for vores fælles, rationelle  og demokratiske forvaltning af samfundets værdi at vi tager aktivt del i vores fællesskaber – ikke mindst dem, hvor der er milliarder på spil. Det vil vi ændre. Derfor samles vi i Demokratisk Erhvervsnetværk.

Demokratisk Erhvervsnetværk

OM DEN

Vi arbejder for at styrke de demokratiske strukturer i medlemsbaserede virksomheder og erhvervsorganisationer.

KONTAKT & INFO

Møntmestervej 31
2400 København N
Telefon: +45 3024 7825
Mail: mail@demokratisk.dk
CVR: 37165395