MP Pension – stem på klima og ansvarlige investeringer

Fælles valggrundlag for:

Per Clausen (Dansk Magisterforening)

Ingrid Stage (Dansk Magisterforening)

Maja Holm (Gymnasieskolernes Lærerforening)

VORES UDGANGSPUNKT er MP PENSION I DAG: EN STÆRK og MEDLEMSDREVET BÆREDYGTIG PROFIL
I løbet af de sidste tre år har MP Pension fået en førerrolle inden for den grønne omstilling, blandt andet på grund af frasalg af investeringer i de 10 største olie-og gasselskaber.Samme stærke position har MP, når det gælder screening af virksomheder for brud på menneskerettigheder. En udvikling, der i høj grad har været medlemsdrevet. Samtidig har
MP formået at fastholde et højt afkast. Det har vi kunnet, fordi bæredygtige investeringer betaler sig. Myten om at afkast og bæredygtighed står i modsætning til hinanden, står for fald.VORES MÅL

FREMOVER: ENDNU STÆRKERE FOKUS PÅ HØJT AFKAST PÅ ET ANSVARLIGT GRUNDLAG.
MP’s position er stærk, men indsatsen for at spotte stærke grønne investeringer skal styrkes, så MP kan være førende pensionskasse inden for afkastberigende bæredygtige investeringer.

INTERNATIONALE PRINCIPPER FOR BÆREDYGTIGHED

  • KLIMA: Investeringer skal understøtte Parisaftalen og foretages under hensyntagen til klimakrisen. Det kræver en mere offensiv strategi for investeringer i den grønne omstilling.
  • MENNESKE- OG ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER: MP Pensions Investeringsstrategi skal have endnu mere opmærksomhed på negative sociale og etiske konsekvenser. Investeringer i virksomheder og stater, der direkte eller indirekte medvirker til at opretholde eller forværre diskrimination, undertrykkelse og nedværdigende forhold for lokalbefolkningen må ikke finde sted.
  • TRANSPARENS I ORGANISATIONEN, DEMOKRATI og MEDLEMSINDDRAGELSE: Den demokratiske indflydelse i MP er en kerneværdi, med generalforsamlingen som en vigtig kanal for medlemsinddragelse, suppleret med løbende dialog med medlemmerne. MP skal kendes ved en reel demokratisk proces, der går begge veje og ikke kun tager udgangspunkt i den administrative og politiske ledelses dagsorden.