Demokratisk Erhvervsnetværk

P+, Pensionskassen for Akademikere

12. april – 28. april 2021

Demokratisk Erhvervsnetværk og Ansvarlig Fremtid opfordrer P+’s medlemmer (tidligere JØP og DIP) til at stemme ansvarligt, grønt og til at stemme for en robust pension forvaltet i åbenhed.

Demokratisk Erhvervsnetværk (DEN)

Demokratisk Erhvervsnetværk (DEN) udspringer af den mere end 100 år gamle demokratiske virksomhedstradition i Danmark. Vi arbejder for at styrke de demokratiske strukturer i medlemsbaserede virksomheder såsom pensionskasser, realkreditinstitutter, energiselskaber, detailhandel og forsikringsselskaber. Et levende demokrati varetager medlemmernes interesser og behov bedst muligt og sikrer at vores fælles formuer og virksomheder bidrager til at styrke det samfund medlemmerne er en del af.

Til gavn og interesse for både klimaet, gode arbejdspladser, samfundet og vores virksomheder.

Støttemedlem

Er du interesseret i at blive medlem af DEN eller høre mere om vores virke så skriv til mail@demokratisk.dk .

Hvem er vi

Demokratiske erhvervsnetværk udgøres ad professionelle i eller omkring virksomheder eller erhvervsdrivende organisationer, som har helt eller semi-demokratiske strukturer. Målet er at udvikle samfundsgavnende aktiviteter i organisationerne, styrke deres medlemsdemokrati og skabe åbenhed i organisationernes virke.

Vi arbejder med organisatioenrs valg, for at sikre større deltagelse og medlemsinteresse, skabe åbenhed i organisationernes beslutningsprocesser og derudover arbejder vi med virksomhedsstrategier for at sikre større samfunds- og miljøhensyn igennem vores understøttelse af kandidater og bestyrelsesmedlemmer i deres professionelle virke.

DEN har i dag ca. 20 tilknyttede i repræsentantskaber, delegeretforsamlinger og bestyrelser mm.

Demokratisk Erhvervsnetværk

OM DEN

Vi arbejder for at styrke de demokratiske strukturer i medlemsbaserede virksomheder og erhvervsorganisationer.

KONTAKT & INFO

Møntmestervej 31
2400 København N
Telefon: +45 3024 7825
Mail: mail@demokratisk.dk
CVR: 37165395