Demokratisk Erhvervsnetværk

Demokratisk Erhvervsnetværk (DEN)

Demokratisk Erhvervsnetværk (DEN) udspringer af den mere end 100 år gamle demokratiske virksomhedstradition i Danmark. Vi arbejder for at styrke de demokratiske strukturer i medlemsbaserede virksomheder såsom pensionskasser, realkreditinstitutter, energiselskaber, detailhandel og forsikringsselskaber. Et levende demokrati varetager medlemmernes interesser og behov bedst muligt og sikrer at vores fælles formuer og virksomheder bidrager til at styrke det samfund medlemmerne er en del af. Til gavn og interesse for både klimaet, gode arbejdspladser, samfundet og vores virksomheder.
Støttemedlem Er du interesseret i at blive medlem af DEN eller høre mere om vores virke så skriv til mail@demokratisk.dk  .
Demokratisk Erhvervsnetværk

OM DEN

Vi arbejder for at styrke de demokratiske strukturer i medlemsbaserede virksomheder og erhvervsorganisationer.

KONTAKT & INFO

Møntmestervej 31
2400 København N
Telefon: +45 2642 2506
Mail: mail@demokratisk.dk
CVR: 37165395