Stem på et stærkt pensionsafkast til gavn for klima, miljø og mennesker.

P+ afholder urafstemning om valg til bestyrelsen – Du opfordres til at stemme på disse fire kandidater:

  • Kenneth Karlsson, civilingeniør og klimaekspert. Kenneth vil i en ny bestyrelse kunne kvalificere beslutninger om grønne investeringer og har blik for både muligheder og faldgruber.
  • Katrine Ehnhuus, cand.scient.pol. og ansat i Rigsrevisionen. Det er et krav fra Finanstilsynet, at mindst ét af bestyrelsens medlemmer er revisionskyndig, og det lever Katrine til fulde op til.
  • Thomas Damsgaard Tørsløv, økonom i tænketanken Kraka. Thomas har ekspertviden om internationale finansielle flows og kan sikre, at en ny bestyrelse er på omdrejningshøjde med udviklingen på de globale finansmarkeder
  • Helle Munk Ravnborg, forsker ved DIIS. Helle er medlem og indstillet af den siddende bestyrelse i P+, hvor hun har arbejdet utrætteligt for klima og ansvarlighed.

  P+ har godt 140 mia. kr. i pensionsopsparinger, som skal forrentes højt og sikkert, så alle medlemmer kan
  se frem til en god pension.

  Når pengene investeres, er vi samtidig med til at forme det samfund og den natur, vi og vores børn skal leve i. Du kan være med til at sikre, at vores fælles pensionsopsparing investeres med fokus på et bæredygtigt samfund, hvor menneskerettigheder overholdes, skatten bliver betalt, og hvor klimaet og miljøet er i balance.

  Takket være pres fra engagerede medlemmer har P+ i dag en investeringspolitik med fokus på, at investeringer sker i tråd med Paris-aftalen og FN’s retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv. Nu
  handler det om at omsætte investeringspolitik til investeringspraksis. Det kræver vedholdenhed og åbenhed.

  Som P+ medlem har du lige nu mulighed for at påvirke, hvordan P+ skal forvalte vores
  pensionsopsparinger fremover. Der holdes nemlig urafstemning, hvor du kan stemme på, hvilke fire personer, du synes, skal indgå i P+’s bestyrelse de næste tre år.
  Du skal bruge NemID og kan stemme via dette link: Portal Logon (vp.dk)

  Sammen med resten af P+’s bestyrelse vil vores anbefalede kandidater arbejde for:

  • Et højt økonomisk afkast, med fokus på at holde investeringsomkostninger nede

  • At bestyrelsen gennemfører generalforsamlingens beslutning i 2020 om at skille sig af med investeringer i kul-, olie- og gasselskaber, der modarbejder Parisaftalen eller ikke har en forretningsmodel, der er forenelig med Parisaftalen

  • At P+ øger andelen af investeringer i bæredygtigeløsninger. Løsninger der skaber værdi for mennesker og bidrager til at løse tidens store kriser, ikke forværre dem.

  • At P+ optræder som en aktiv ejer, der sætter gennemsigtighed og ordentlighed højt med fokus på menneskerettigheder, miljø, skattely og antikorruption.

  • At P+ forbliver en medlemsdrevet pensionskasse, hvor inddragelse, åbenhed og demokrati er centralt.

  Demokratisk Erhvervsnetværk

  OM DEN

  Vi arbejder for at styrke de demokratiske strukturer i medlemsbaserede virksomheder og erhvervsorganisationer.

  KONTAKT & INFO

  Møntmestervej 31
  2400 København N
  Telefon: +45 3024 7825
  Mail: mail@demokratisk.dk
  CVR: 37165395